Územná pôsobnosť kancelárie:
Obce okresu Banská Štiavnica (Baďan, Banská Belá, Banský Studenec, Beluj, Dekýš, Ilija, Kozelník, Močiar, Počúvadlo, Podhorie, Prenčov, Svätý Anton, Štiavnické Bane, Vysoká) a obce z mikroregiónu Južné Sitno z okresu Krupina (Kráľovce-Krnišov, Žibritov).

Adresa a kontaktné osoby kancelárie:
Bratská 17, 969 01 Banská Štiavnica (budova nemocnice)

ZamestnanecPracovná pozíciaSlužobný telefónE-mail
Ing. Peter Zorvan, PhD.koordinátor0948 837 519peter.zorvan@bbsk.sk
Mgr. Alžbeta Zauškovásociálna poradkyňa0940 984 189alzbeta.zauskova@bbsk.sk

Mapa:

Služby, ktoré CISZS poskytuje:

 • základné sociálne poradenstvo (zhodnotenie aktuálnej situácie, návrhy riešenia nepriaznivej situácie)
 • sprostredkovanie požičiavania zdravotníckych pomôcok (vozík, schodolez, polohovateľná posteľ, kyslíkový oxygenerátor a pod.)
 • sprostredkovanie monitorovania a signalizácie potreby pomoci (monitorovacie náramky)
 • sprevádzanie seniorov odkázaných na pomoc inej osoby (k lekárovi, na úrady a iné inštitúcie)
 • sprostredkovanie terénnych, ambulantných a pobytových sociálnych služieb
 • preventívne aktivity pre seniorov (besedy, prednášky, skupinové aktivity)
 • sprostredkovanie lekárskej starostlivosti (objednanie k lekárovi, prehľad o sieti odborných lekárov)
 • sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti pre seniorov (budovanie siete dobrovoľníkov a ich organizovanie)

Pre koho sú služby určené:

 • pre seniorov so zdravotným postihnutím alebo zhoršeným zdravotným stavom
 • pre ľudí v produktívnom veku so zdravotným postihnutím alebo zhoršeným zdravotným stavom
 • prevenčné a poradenské aktivity sú určené pre všetkých seniorov

Projekt je podporený Európskou úniou.