Územná pôsobnosť kancelárie:
Obce mikroregiónu Veľký potok – Ipeľ (Balog nad Ipľom, Čelovce, Dolinka, Ďurkovce, Hrušov, Ipeľské Predmostie, Kamenné Kosihy, Kleňany, Kosihy nad Ipľom, Sečianky, Širákov, Trebušovce, Veľká Čalomija, Veľká Ves nad Ipľom, Vinica)

Adresa a kontaktné osoby kancelárie:
Cesta Slobody 466, 991 28 Vinica (budova obecného úradu)

ZamestnanecPracovná pozíciaSlužobný telefónE-mail
PhDr. Erika Kušickákoordinátorka0948 943 191erika.kusicka@bbsk.sk
PhDr. Jana Vaníkovásociálna poradkyňa0948 837 516jana.vanikova@bbsk.sk

Mapa:

Služby, ktoré CISZS poskytuje:

 • základné sociálne poradenstvo (zhodnotenie aktuálnej situácie, návrhy riešenia nepriaznivej situácie)
 • sprostredkovanie požičiavania zdravotníckych pomôcok (vozík, schodolez, polohovateľná posteľ, kyslíkový oxygenerátor a pod.)
 • sprostredkovanie monitorovania a signalizácie potreby pomoci (monitorovacie náramky)
 • sprevádzanie seniorov odkázaných na pomoc inej osoby (k lekárovi, na úrady a iné inštitúcie)
 • sprostredkovanie terénnych, ambulantných a pobytových sociálnych služieb
 • preventívne aktivity pre seniorov (besedy, prednášky, skupinové aktivity)
 • sprostredkovanie lekárskej starostlivosti (objednanie k lekárovi, prehľad o sieti odborných lekárov)
 • sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti pre seniorov (budovanie siete dobrovoľníkov a ich organizovanie)

Pre koho sú služby určené:

 • pre seniorov so zdravotným postihnutím alebo zhoršeným zdravotným stavom
 • pre ľudí v produktívnom veku so zdravotným postihnutím alebo zhoršeným zdravotným stavom
 • prevenčné a poradenské aktivity sú určené pre všetkých seniorov

Projekt je podporený Európskou úniou.