Riadiaca skupina participatívneho komunitného plánovania sociálnych služieb – obce okresu Banská Štiavnica a obce z mikroregiónu Južné Sitno z okresu Krupina:

MVDr. Branislav Babirád, starosta obce Banská Belá
Ing. Miroslava Bernátová, riaditeľka Domov Márie, Banská Štiavnica
Mgr. Emília Jányová Lopušníková, riaditeľka SČK, územný spolok Banská Štiavnica
Mgr. Diana Rudinská, sociálna pracovníčka Nemocnica Banská Štiavnica
RNDr. Eva Šestáková, predseda OC SZŤP Banská Štiavnica, predseda ZO SJD Štiavnické Bane
Mgr. Monika Zlesíková, starostka obce Beľuj
Expert a koordinátor komunitného plánovania: Milan Kajo Zbořil


Pracovné stretnutia:

Zasadnutie Riadiacej skupiny komunitného plánovania sociálnych služieb
28. 9. 2022

Úvodné zasadnutie Riadiacej skupiny komunitného plánovania sociálnych služieb
24. 6. 2022


Projekt je podporený Európskou úniou.