Projektový manažér:
PhDr. Pavel Červienka
vedúci Oddelenia centier integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica
tel.: 048/ 43 25 597
mobil: 0948 985 275
e-mail: pavel.cervienka@bbsk.sk


Kancelária Banská Štiavnica:
Centrum integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti
Bratská 17
969 01 Banská Štiavnica

ZamestnanecPracovná pozíciaSlužobný telefónE-mail
Ing. Peter Zorvan, PhD.koordinátor0948 837 519peter.zorvan@bbsk.sk
Mgr. Alžbeta Zauškovásociálna poradkyňa0940 984 189alzbeta.zauskova@bbsk.sk

Kancelária Halič:
Centrum integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti
Družstevná 382/6
985 11 Halič

ZamestnanecPracovná pozíciaSlužobný telefónE-mail
Mgr. Žaneta Kučerovákoordinátorka0949 006 941zaneta.kucerova@bbsk.sk
Mgr. Jana Poledníkovásociálna poradkyňa0948 837 527jana.polednikova@bbsk.sk

Kancelária Vinica:
Centrum integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti
Cesta Slobody 466
991 28 Vinica

ZamestnanecPracovná pozíciaSlužobný telefónE-mail
PhDr. Jana Vaníkovásociálna poradkyňa0948 837 516jana.vanikova@bbsk.sk

Projekt je podporený Európskou komisiou.