Po úspešnom otvorení kancelárie v obci Vinica sme v rámci projektu postupne otvorili kancelárie centier integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti v obci Halič pre mikroregión Novohradské podzámčie a v meste Banská Štiavnica pre obce z okresu Banská Štiavnica a pre dve obce z mikroregiónu Južné Sitno z okresu Krupina. Kancelárie v obci Vinica, v obci Halič a v meste Banská Štiavnica organizačne spadajú pod Oddelenie centier integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti BBSK, ktoré vzniklo 1. 8. 2021.

Kancelária v obci Halič bola odovzdaná do užívania 1. 10. 2021. Nachádza sa v budove zdravotného strediska v bezprostrednej blízkosti denného centra pre seniorov v priestoroch prenajatých od obce Halič. Kancelária v Banskej Štiavnici bola otvorená 1. 11. 2021 v priestoroch nemocnice, ktoré sú prenajaté od Nemocnice Banská Štiavnica, a.s..

Úspešne prebehli aj výberové konania na personálne obsadenie zamestnancov kancelárií – koordinátora / koordinátorky centra a sociálneho poradcu / sociálnej poradkyne.


Projekt je podporený Európskou úniou.