Dňa 24. marca 2022 sa v Cikkerovej sieni Radnice v Banskej Bystrici uskutočnila prezentácia projektového zámeru „Spolupráca BBSK s funkčnými mikroregiónmi pri zabezpečení starostlivosti o seniorov v ich domácnostiach prostredníctvom Centier integrovanej sociálno–zdravotnej starostlivosti“, v rámci ktorého prebehla prezentácie projektu „Centrá sociálnych služieb ako nástroj viacúrovňového partnerstva pri poskytovaní dlhodobej starostlivosti na komunitnej úrovni na Slovensku“ spojená s verejnými konzultáciami. Stretnutia sa zúčastnili starostovia obcí a zamestnanci obecných a mestských úradov z vybraných mikroregiónov.

Podujatie otvorili svojimi príhovormi podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja Mgr. Ondrej Lunter a podpredsedníčka komisie zdravotníctva, sociálnych vecí a marginálnych skupín Banskobystrického samosprávneho kraja Ing. Mgr. Božena Kováčová, MHA. Pracovného stretnutia sa zúčastnil aj riaditeľ odboru sociálnych služieb Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny PhDr. Miroslav Cangár, PhD. s prezentáciou  o možnostiach financovania projektových zámerov na rozvoj sociálnych služieb zo ŠF EÚ v novom programovom období rokov 2021 – 2027 a Plánu obnovy a odolnosti. V rámci verejných konzultácie boli poskytnuté podrobnejšie informácie o realizácii a výsledkoch projektu.


Projekt je podporený Európskou úniou.