Dňa 8. 9. 2021 sa v rámci porady sociálnych pracovníkov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja uskutočnila prezentácia projektu s cieľom propagácie projektu medzi profesionálmi pôsobiacimi v sociálnej oblasti, získania spätnej väzby od sociálnych pracovníkov pôsobiacich v oblasti sociálnych služieb pre seniorov a vytvorenia podmienok pre spoluprácu medzi zamestnancami centier integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti a sociálnymi pracovníkmi v zariadeniach sociálnych služieb.


Projekt je podporený Európskou úniou.