Garant projektu:
JUDr. Ján Michalský

Projektový manažér:
PhDr. Pavel Červienka

Expertka na sociálne služby:
Ing. Mária Filipová

Expertka na sociálne služby z Kristiania University College Oslo (partner projektu)
doc. PhDr. Miroslava Tokovská, PhD.

Expertka analýzy a metodológie
Mgr. Mária Machajdíková

Expertky metodológie a konzultantky:
doc. Ing. Mária Horehájová, PhD.
Ing. Alena Kaščáková, PhD.
PhDr. Andrea Seberíni, PhD.
Ing. Anna Vallušová, PhD.

Členovia expertnej skupiny MPSVaR SR a MZ SR:
Mgr. Kamila Adamkovičová
PhDr. Andrea Bratová, PhD., MPH
Mgr. Eva Zaujecová
PhDr. Miroslav Cangár, PhD. – do 31.12.2022
Mgr. Nadežda Vrtielová Prečinská – do 31.12.2022
doc. PhDr. Martina Žáková, PhD. – do 31.12.2022

Experti komunitného plánovania:
Ing. Michal Kušický – expert komunitného plánovania pre mikroregión Veľký potok – Ipeľ
Mgr. Martina Petijová – expertka komunitného plánovania pre mikroregión Novohradské podzamčie
Milan Kajo Zbořil – expert komunitného plánovania pre obce okresu Banská Štiavnica

Konzultantka:
Mgr. Jana Šolcová, PhD.

Analytička:
Mgr. Zuzana Polačková, PhD.

Finančná manažérka:
Mgr. Gabriela Babjaková

Zamestnanci CISZS:
Mgr. Žaneta Kučerová – koordinátorka centra v mikroregióne Novohradské podzámčie
Mgr. Jana Poledníková – sociálna poradkyňa v mikroregióne Novohradské podzámčie
PhDr. Jana Vaníková – sociálna poradkyňa v mikroregióne Veľký potok – Ipeľ
Ing. Peter Zorvan, PhD. – koordinátor centra v okrese Banská Štiavnica
Mgr. Alžbeta Zaušková – sociálna poradkyňa v okrese Banská Štiavnica


Projekt je podporený Európskou komisiou.