„Náš kraj patrí medzi najrýchlejšie starnúce regióny na Slovensku. Našim cieľom je vytvoriť fungujúci pilotný model troch centier integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti pre seniorov na komunitnej úrovni a podporiť rozvoj terénnych sociálnych služieb tak, aby mohli seniori čo najdlhšie zostať vo svojom domácom prostredí a dostali tu adekvátnu starostlivosť.“

Ján Lunter, predseda BBSK


Banskobystrický samosprávny kraj 15.10. 2021 slávnostne otvoril prvú kanceláriu Centier integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti. Tá sa nachádza v obci Vinica v okrese Veľký Krtíš a slúžiť bude pre seniorov z pätnástich obcí mikroregiónu Veľký potok – Ipeľ. Jej zamestnanci budú poskytovať služby najmä priamo v teréne. Zamerajú sa na sociálne poradenstvo, k dispozícii však bude aj požičovňa zdravotníckych pomôcok či signalizačných náramkov.

Necelé štyri mesiace po podpise memoranda medzi župou a zástupcami troch mikroregiónov začala v obci Vinica fungovať prvá z troch kancelárií Centier integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti v rámci projektu „Centrá sociálnych služieb ako nástroj viacúrovňového partnerstva pri poskytovaní dlhodobej starostlivosti na komunitnej úrovni na Slovensku“, ktorý je podporený Európskou komisiou.

Pri realizácii projektu je kľúčová spolupráca BBSK s obcami a starostami, ktorí sú často tými prvými, na ktorých sa seniori či ich rodiny v prípade potreby obracajú.

„Okres Veľký Krtíš je okrajový nielen geograficky, ale dlho bol aj na okraji záujmu. Zriadenie tohto centra nám dáva nádej, že nezostaneme na okraji spoločnosti, že tento okres bude ďalej žiť. Je to veľké odbremenenie starostov a ja verím, že našim seniorom budeme aj prostredníctvom tejto kancelárie poskytovať sociálne a zdravotné služby kvalifikovanejšie, odbornejšie a promptnejšie,“ povedal predseda mikroregiónu Veľký potok – Ipeľ a starosta obce Veľká Ves nad Ipľom Ladislav Kerata.


Projekt je podporený Európskou úniou.