Dňa 28. 6. 2021 sa v Kráľovskej sieni na Zvolenskom zámku uskutočnilo slávnostné podpisovanie memoranda o spolupráci medzi Banskobystrickým samosprávnym krajom a predstaviteľmi samospráv z vybraných regiónov Banskobystrického samosprávneho kraja pri realizácii projektu „Centrá sociálnych služieb ako nástroj viacúrovňového partnerstva pri poskytovaní dlhodobej starostlivosti na komunitnej úrovni na Slovensku“ a pri nastavení modelu udržateľnej dlhodobej starostlivosti na regionálnej úrovni. K memorandu pristúpilo štyridsaťsedem obcí z mikroregiónov Veľký Potok – Ipeľ (okres Veľký Krtíš), Novohradské podzámčie (okres Lučenec) a obce z okresu Banská Štiavnica a obce z mikroregiónu Južné Sitno z okresu Krupina.

Regióny, v ktorých budú centrá integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti zriadené, boli vybrané na základe vypracovanej analýzy okresov a vypracovaných kritérií výberu regiónov na účely zriadenia centier integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti, ktoré boli spracované v prípravnej fáze projektu v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela, ktorá je zároveň partnerom projektu. Podpísané memorandum je prejavom spoločnej vôle strán memoranda vzájomnou spoluprácou rozvíjať systém integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti pre seniorov budovaním materiálnych a ľudských kapacít, ako aj vzájomnou koordináciou zodpovedných subjektov tak, aby sa nastavil model udržateľnej dlhodobej starostlivosti na regionálnej úrovni. 


Projekt je podporený Európskou úniou.