V decembri 2021 bola v rámci projektu podpísaná zmluva o poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie sociálnej služby monitorovanie a signalizácia potreby pomoci v roku 2022 prostredníctvom monitorovacieho centra 24/7 pre 60 prijímateľov sociálnej služby (resp. kumulatívne na 21 900 dní zabezpečenia sociálnej služby za rok) v celkovej výške 43 800,- eur z rozpočtu projektu.

Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá má nepriaznivý zdravotný stav. Komunikačné hodinky s SOS gombíkom umožňujú obojstrannú komunikáciu, sú vybavené senzorom pádu a umožňujú orientačné vyhodnocovanie krvného tlaku, tepu srdca a pohybovej aktivity.

Vďaka podpore Európskej komisie budeme môcť v Banskobystrickom samosprávnom kraji pilotne otestovať systémové poskytovanie sociálnej služby Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci. Zamestnanci centier integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti budú asistovať pri sprostredkovaní tejto sociálnej služby v jednotlivých regiónoch, ktorá je poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií.


Projekt je podporený Európskou úniou.