Dôležitou súčasťou projektu sú aj prevenčné aktivity pre seniorov. V mesiacoch máj a jún 2022 boli v rámci projektu zrealizované 4 stretnutia so psychológom so seniormi vo Vidinej, v Tomášovciach, vo Svätom Antone a v Senior parku Prenčov. Stretnutia boli zamerané najmä na relaxačné metódy na zmiernenie stresu, vplyv samoty na psychiku seniorov, zvládanie smútku a prevenciu depresie. Ďalším zameraním bolo asertívne správanie a zvládanie nátlakových aktivít (napr. od niektorých podomových predajcov), adaptácia pri umiestnení do zariadenia sociálnych služieb a podobne.


Projekt je podporený Európskou úniou.