Centrum integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti Banská Štiavnica

Centrum integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti Halič

Centrum integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti Vinica


Vznik CISZS

V prípravnej fáze projektu boli vypracované kritériá na výber okresov a funkčných zoskupení obcí, kde sa pilotne overí model Centier integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti (CISZS). Na základe vypracovaných kritérií boli vybrané nasledujúce regióny:

 • Novohradské podzámčie (okres Lučenec)
 • Veľký potok – Ipeľ (okres Veľký Krtíš)
 • Obce okresu Banská Štiavnica a obce z mikroregiónu Južné Sitno z okresu Krupina

V každom z týchto regiónov bola vytipovaná obec, v ktorej sa zriadi kancelária CISZS:

 • v mikroregióne Novohradské podzámčie je to obec Halič
 • v mikroregióne Veľký potok – Ipeľ je to obec Vinica
 • v okrese Banská Štiavnica je to mesto Banská Štiavnica

Kancelárie v obci Vinica, v obci Halič a v meste Banská Štiavnica, organizačne spadajú pod Oddelenie centier integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti Banskobystrického samosprávneho kraja, ktoré vzniklo 1. 8. 2021 na účely implementácie projektu. V každom CISZS pracuje koordinátor centra a sociálny poradca.

Služby, ktoré CISZS poskytujú:

 • základné sociálne poradenstvo (zhodnotenie aktuálnej situácie, návrhy riešenia nepriaznivej situácie)
 • sprostredkovanie požičiavania zdravotníckych pomôcok (vozík, schodolez, polohovateľná posteľ, kyslíkový oxygenerátor a pod.)
 • sprostredkovanie monitorovania a signalizácie potreby pomoci (monitorovacie náramky)
 • sprevádzanie seniorov odkázaných na pomoc inej osoby (k lekárovi, na úrady a iné inštitúcie)
 • sprostredkovanie terénnych, ambulantných a pobytových sociálnych služieb
 • preventívne aktivity pre seniorov (besedy, prednášky, skupinové aktivity)
 • sprostredkovanie lekárskej starostlivosti (objednanie k lekárovi, prehľad o sieti odborných lekárov)
 • sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti pre seniorov (budovanie siete dobrovoľníkov a ich organizovanie)

Pre koho sú služby určené:

 • pre seniorov so zdravotným postihnutím alebo zhoršeným zdravotným stavom
 • pre ľudí v produktívnom veku so zdravotným postihnutím alebo zhoršeným zdravotným stavom
 • prevenčné a poradenské aktivity sú určené pre všetkých seniorov

Projekt je podporený Európskou komisiou.